;
خواب گوشواره و جنسیت - السن

تعبیر خواب چیدن انجیر و خوردن آن

تعبیر خواب چیدن انجیر و خوردن آن معانی مثبت: ثروت و فراوانی: انجیر نماد ثروت و فراوانی است. چیدن و خوردن آن می‌تواند به معنای دریافت نعمت‌های مالی یا معنوی باشد. شادی …

تعبیر خواب بزرگ شدن بینی

تعبیر خواب بزرگ شدن بینی افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس: بینی بزرگ در خواب ممکن است نشان دهنده افزایش اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی شما باشد. توجه به جزئیات …

تعبیر خواب انار ترک خورده

تعبیر خواب انار ترک خورده تحقق آرزوها: انار ترک خورده و دانه‌های نمایان آن می‌تواند نشانه‌ای از برآورده شدن آرزوها و خواسته‌های قلبی باشد. شکوفایی استعدادها: ترک خوردن انار و نمایان شدن …

خواب گوشواره و جنسیت

 • ابن سیرین: دیدن گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • حضرت یوسف: اگر زن حامله در خواب گوشواره ببیند، فرزندش دختر خواهد بود.
 • دانیال نبی: گوشواره در خواب، به معنای شنیدن خبرهای خوش در مورد فرزند دختر است.
 • جابر مغربی: اگر زن در خواب گوشواره طلا ببیند، فرزندش دختر خواهد بود و اگر گوشواره نقره ببیند، فرزندش پسر خواهد بود.
 • منوچهر مطیعی تهرانی: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است، مگر اینکه گوشواره شکسته یا گم شده باشد.
 • خوابنامه کرمانی: گوشواره طلا در خواب، نشانه فرزند دختر زیبا و گوشواره نقره، نشانه فرزند پسر زیبا است.
 • تعبیر خواب امام صادق: گوشواره در خواب، به معنای شنیدن خبرهای خوش در مورد فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب لوک اویتنهاو: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب خالد اصفهانی: گوشواره در خواب، به معنای شنیدن خبرهای خوش در مورد فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب شیخ طوسی: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب علامه مجلسی: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب محمد بن سیرین: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب ابراهیم کرمانی: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب جابر مغربی: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب ابن سیرین: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب امام صادق: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب لوک اویتنهاو: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب خالد اصفهانی: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب شیخ طوسی: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.
 • تعبیر خواب علامه مجلسی: گوشواره در خواب، نشانه فرزند دختر است.

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 21 خرداد 1403

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام السن و لینک مستقیم بلا مانع است.