;
تعبیر خواب شمعدان - السن

تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد

تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد ازدواج و نامزدی: یکی از رایج‌ترین تعابیر، نشانگر ازدواج یا نامزدی قریب‌الوقوع برای دختر مجرد است. خوشبختی و سعادت: نمادی از خوشبختی، سعادت و موفقیت …

تعبیر خواب دیدن مرده ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن مرده ابن سیرین دیدن مرده در خواب به طور کلی: نشانه تغییر و تحولات در زندگی بیننده خواب است. مرده شاد و خندان: بیانگر جایگاه خوب او در آخرت …

تعبیر خواب پیدا کردن شناسنامه

تعبیر خواب پیدا کردن شناسنامه یافتن هویت گمشده: پیدا کردن شناسنامه در خواب می‌تواند نمادی از کشف دوباره خود واقعی‌تان یا جنبه‌هایی از شخصیتتان باشد که فراموش کرده‌اید. شروع تازه: این خواب …

تعبیر خواب شمعدان

 • منوچهر مطیعی تهرانی: شمعدان نماد خانه و خانواده است و روشنایی‌های زندگی از آن نشأت می‌گیرد.
 • ابن سیرین: شمعدان در خواب می‌تواند به معنای دولت، عزت و نعمت باشد.
 • امام جعفر صادق (ع): دیدن شمعدان در خواب می‌تواند به چهارده وجه مختلف تعبیر شود، از جمله پادشاه، قاضی، فرزند، عروسی و …
 • یوسف نبی (ع): شمعدان و چراغ در خواب می‌توانند به معنای فرزند باشند.
 • ابراهیم کرمانی: اگر در خواب شمعدان خاموش شود، ممکن است به معنای بیماری یا مشکلات در زندگی باشد.
 • آنلی بیتون: شمعدان در خواب می‌تواند نمادی از شادی، جشن و سرور باشد.
 • لوک اویتنهاو: شمعدان در خواب می‌تواند به معنای دریافت هدیه یا خبرهای خوب باشد.
 • کارل گوستاو یونگ: شمعدان می‌تواند نمادی از ناخودآگاه و اسرار درونی باشد.
 • شمعدان روشن: نشانگر شادی، امید، موفقیت و برکت در زندگی است.
 • شمعدان خاموش: می‌تواند نمادی از غم، ناامیدی، شکست و مشکلات باشد.
 • شمعدان شکسته: ممکن است به معنای از دست دادن فرصت‌ها، جدایی یا پایان یک رابطه باشد.
 • شمعدان هدیه گرفتن: نشانه‌ای از دوستی، عشق و محبت است.
 • شمعدان خریدن: می‌تواند به معنای شروع یک مرحله جدید در زندگی یا تغییر در وضعیت فعلی باشد.
 • شمعدان قدیمی: نمادی از سنت‌ها، ریشه‌ها و گذشته است.
 • شمعدان جدید: نشانگر نوآوری، پیشرفت و آینده است.
 • شمعدان طلایی: نمادی از ثروت، رفاه و تجمل است.
 • شمعدان نقره‌ای: می‌تواند به معنای پاکی، صداقت و معنویت باشد.
 • شمعدان مسی: نمادی از گرما، صمیمیت و عشق است.
 • شمعدان کریستالی: نشانگر شفافیت، روشنی و حقیقت است.
 • شمعدان چوبی: نمادی از سادگی، طبیعی بودن و آرامش است.

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 21 خرداد 1403

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام السن و لینک مستقیم بلا مانع است.