;
تعبیر خواب انجیر چیست - السن

تعبیر خواب سوسک از دید امام صادق

تعبیر خواب سوسک از دید امام صادق دیدن سوسک در خواب: نشانه وجود دشمن ضعیف و ناتوان. سوسک سیاه: دشمنی قوی و قدرتمند که باعث مشکلات زیادی می‌شود. سوسک‌های زیاد: تشویش و …

تعبیر خواب خرس آدمخوار

تعبیر خواب خرس آدمخوار دشمن قدرتمند و حیله گر: خرس آدمخوار نمادی از دشمنی قوی و زیرک است که ممکن است در لباس دوست ظاهر شود. خشم فروخورده: این خواب می‌تواند نشان …

تعبیر خواب گرفتن زردچوبه از مرده

تعبیر خواب گرفتن زردچوبه از مرده غم و اندوه: گرفتن زردچوبه از مرده در خواب می‌تواند نشانه‌ای از غم و اندوه در آینده باشد. ضرر مالی: این خواب ممکن است هشداری برای …

تعبیر خواب انجیر چیست

 • ابن سیرین: دیدن یا خوردن انجیر شیرین در خواب، نشانه مال و ثروت است.
 • ابن سیرین: خوردن انجیر ترش، نشانه غم و اندوه است.
 • حضرت یوسف: انجیر در خواب، نشانه رسیدن به مقام و منزلت است.
 • امام صادق (ع): انجیر سیاه در خواب، نشانه غم و اندوه است.
 • منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن انجیر سبز و شیرین، بی اثر است.
 • ابراهیم کرمانی: انجیر سیاه در خواب، نشانه غم و اندوه است.
 • تعبیر خواب کلی: انجیر نشانه برکت، روزی، مال، ثروت، شادی و سلامتی است.
 • تعبیر خواب کلی: انجیر خشک در خواب، نشانه غم و اندوه یا بیماری است.
 • تعبیر خواب کلی: چیدن انجیر از درخت، نشانه به دست آوردن مال و ثروت است.
 • تعبیر خواب کلی: خوردن انجیر کال، نشانه بیماری است.
 • تعبیر خواب کلی: دیدن درخت انجیر، نشانه طول عمر و برکت است.
 • تعبیر خواب کلی: انجیر زرد در خواب، نشانه بهبودی پس از بیماری است.
 • تعبیر خواب کلی: انجیر پخته در خواب، نشانه مال و ثروت فراوان است.
 • تعبیر خواب کلی: گرفتن انجیر از کسی، نشانه دریافت هدیه یا نعمت است.
 • تعبیر خواب کلی: کاشتن درخت انجیر، نشانه انجام کار خیر و ماندگار است.
 • تعبیر خواب کلی: انجیر فاسد در خواب، نشانه از دست دادن مال و ثروت است.
 • تعبیر خواب کلی: هدیه دادن انجیر، نشانه ابراز محبت و دوستی است.
 • تعبیر خواب کلی: انجیر در خواب زن باردار، نشانه تولد فرزند پسر است.
 • تعبیر خواب کلی: انجیر برای بیمار، نشانه بهبودی و شفا است.
 • تعبیر خواب کلی: دیدن باغ انجیر، نشانه فراوانی نعمت و برکت است.

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 22 خرداد 1403

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام السن و لینک مستقیم بلا مانع است.